Oslo Sør-Øst

E6 Ryen

E6 Sandstuveien

E6 Søndre Nordstrand

E18 Fiskvollbukta

E18 Svartskog (stor video)